AMIplus dla Ciebie

TAURON Dystrybucja wdraża nowoczesny, przyjazny system pomiaru zużycia i rozliczania energii elektrycznej.
W 2021 roku w TAURON Dystrybucja uruchomiono program AMIplus, czyli projekt masowej wymiany urządzeń pomiarowych. W efekcie realizacji przedsięwzięcia do 2031 roku wszyscy klienci TAURON Dystrybucja (ok. 6 mln) będą mieli zamontowane liczniki zdalnego odczytu. Liczniki zdalnego odczytu nazywane licznikami AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) są częścią inteligentnego systemu opomiarowania, zwanego Smart Meteringiem. Urządzenia te dokonują pomiaru zużytej energii oraz automatycznie przekazują zebrane dane do systemu zdalnego odczytu znajdującego się u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Harmonogram prac

TAURON Dystrybucja to największy operator sieci dystrybucyjnej w Polsce. Ze względu na skalę przedsięwzięcia wymiana liczników na terenie TAURON Dystrybucja realizowana będzie w latach
2023-2030. 

Pierwszym obszarem, na którym realizowana jest instalacja nowych liczników zdalnego odczytu jest miasto Wrocław. To teren instalacji liczników AMI w latach 2015-2017. Wówczas instalacja liczników AMI była prowadzona w ramach Projektu Smart City Wrocław. Termin 8-letniej legalizacji tych liczników właśnie mija i dlatego są one wymieniane na nowe liczniki zdalnego odczytu. 

Od lipca 2023 roku TAURON Dystrybucja rozpoczęła instalację liczników zdalnego odczytu na teren oddziałów w Wałbrzychu i we Wrocławiu. Na terenie pozostałych oddziałów TAURON Dystrybucji wymiany rozpoczną się od września 2024 roku.

Mapka przedstawiająca harmonogram wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania na terenie działania 11 oddziałów Tauron Dystrybucja. W oddziałach Wrocław i Wałbrzych od lipca 2023 roku trwa wymiana liczników. Dla pozostałych oddziałów rozpoczęcie wymiany liczników nastąpi w 2024 roku.

Liczniki zdalnego odczytu jako część inteligentnej sieci


Liczniki zdalnego odczytu będą częścią systemu inteligentnego opomiarowania energii. Dzięki wdrożeniu rozwiązań inteligentnego opomiarowania, TAURON Dystrybucja uzyska możliwość między innymi:

automatycznego pozyskiwania informacji na temat zużycia energii w poszczególnych punktach poboru

sterowania i parametryzacji liczników w sposób zdalny – np. w zakresie zmiany grupy taryfowej

zwiększenia skuteczności zarządzania danymi pomiarowymi

poprawy bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej

szybkiej i sprawniej identyfikacji i usuwania awarie dotyczących sieci i licznika

uproszczenia procedur zmiany sprzedawcy energii.

Nowy model rynku energii elektrycznej

Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI wynika z nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne i wprowadzenia do tej ustawy obowiązku instalacji na masową skalę liczników zdalnego odczytu. Oznacza to, że do 4 lipca 2031 r. 100% odbiorców końcowych w całej Polsce powinno być wyposażonych w licznik zdalnego odczytu. Wymiana liczników realizuje założenia nowego modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w kraju.

Wdrożenie na masową skalę liczników zdalnego odczytu da możliwość efektywniejszego monitorowania stanu i pracy sieci w czasie rzeczywistym. Wymiana liczników na inteligentne pozwoli też na usprawnienia bieżącej obsługi klientów, w tym skrócenie czasu realizacji zmian i zgłoszeń, np. zmiany grupy taryfowej, podłączenia po wyłączeniu czy sprawdzeni zużycia energii. Klienci uzyskają dostęp do informacji o swojej strukturze zużycia energii, a tym samym możliwość zarządzania swoim poborem energii elektrycznej. Korzyści dla klientów to również możliwość rozliczeń na podstawie danych rzeczywistych, brak wizyt inkasentów, dostęp w aplikacji do danych dot. zużycia i struktury poboru energii w konkretnym gospodarstwie domowym oraz możliwość funkcjonowania jako prosument bez konieczności wymiany licznika na nowy.

W ramach programu AMIplus osiągnięcie poziomu 80% liczników inteligentnych na terenie TAURON Dystrybucja nastąpi w 2028 r. (ok. 5,1 mln szt.) a 100% (ok. 6 mln szt.) na koniec 2030 r.

Inteligentne liczniki

Już wkrótce w Twoim domu.