AMIplus dla Ciebie

TAURON Dystrybucja wdraża nowoczesny, przyjazny system pomiaru zużycia i rozliczania energii elektrycznej – AMIplus.
W domach, mieszkaniach i małych przedsiębiorstwach zamontowane zostaną inteligentne liczniki energii elektrycznej.

AMIplus to system inteligentnego opomiarowania umożliwiający automatyczne przetwarzanie, transmisję i zarządzanie danymi pomiarowymi. Umożliwia on dwukierunkową komunikację między licznikami energii elektrycznej a dystrybutorem, dając jednocześnie dostęp klientowi do bieżącej informacji na temat zużycia energii elektrycznej.

Inteligentny licznik jako część inteligentnej sieci


Licznik ten jest częścią inteligentnego systemu opomiarowania energii - smart meteringu. Dzięki wdrożeniu rozwiązań inteligentnego opomiarowania nasze przedsiębiorstwo ma możliwość m.in:

Automatycznie pozyskiwać informację na temat zużycia energii przez konkretne gospodarstwa domowe

Zwiększyć skuteczność zarządzania danymi pomiarowymi

Poprawić bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej

Wzmocnić obsługę klientów, np. szybciej weryfikować reklamacje

Szybciej i sprawniej działać w przypadku awarii sieci i w efekcie skrócić czas przerw w dostawie energii

Uprościć procedurę zmiany sprzedawcy energii

Dostosować oferty do indywidualnych potrzeb konsumentów

Dzięki zmianom w systemie opomiarowania energii zyskujemy dostęp do danych pomiarowych o dużym stopniu szczegółowości, co pozwala nam na efektywniejsze monitorowanie stanu sieci oraz optymalizowanie kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej. 

eLicznik

Dowiedz się o korzyściach posiadania aplikacji eLicznik.