Oddalenie odwołania w sprawie przetargu na realizację projektu AMI Smart City Wrocław

27.06.2014
Tauron Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione wobec wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację projektu AMI Smart City Wrocław prowadzonym przez TAURON Dystrybucja S.A. Tym samym KIO potwierdziła, że dokonany przez TAURON Dystrybucja S.A. wybór oferty konsorcjum LG CNS był prawidłowy.
Podpisanie umowy planowane jest na lipiec b.r., zaś pierwsze dostawy zamawianych urządzeń mają być wykonane w styczniu 2015 r.