HAN AMIplus






Czym jest HAN i jakie daje możliwości?

Na wybranych obszarach, TAURON Dystrybucja uruchomił bezpośredni dostęp do danych pomiarowych z licznika AMI za pośrednictwem interfejsu Wireless M-Bus (wM-Bus) do systemu automatyki domowej Klienta (HAN). 

Obecnie usługa HAN AMIplus dostępna jest dla mieszkańców Wrocławia i Szklarskiej Poręby oraz wybranych dzielnic miast Wałbrzych i Legnica. O rozszerzeniu usługi będziemy informować na bieżąco.

Sieć HAN (Home Area Network), jest typem lokalnej, domowej sieci informatycznej łączącej różne urządzenia znajdujące się w domu lub w biurze Klienta. Dzięki temu uzyskujemy możliwość sterowania urządzeniami, ulepszone możliwości wynikające ze zdolności do interakcji oraz odczytu danych pomiarowych również wtedy, gdy jesteśmy poza domem poprzez sieć internetową.


Jak licznik AMIplus łączy się z siecią HAN?

Dane pomiarowe są udostępniane przez zainstalowany w konstrukcji licznika AMI moduł radiowy typu Wireless M-Bus.

schemat przedstawiający w jaki sposób dane pomiarowe są udostępniane przez zainstalowany w konstrukcji licznika zdalnego odczytu moduł radiowy typu Wireless M-Bus
 • Data i czas
  Numer seryjny licznika
  Energia czynna pobranaEnergia czynna oddanaMaksymalna moc czynna pobranaMoc czynna pobrana - wartość chwilowaMoc czynna oddana - wartość chwilowaNapięcie chwilowe - faza 1Napięcie chwilowe - faza 2Napięcie chwilowe - faza 3
 • Standardowo w licznikach AMI, moduł Wireless M-Bus jest skonfigurowany w stanie nieaktywnym, czyli jest wyłączony. W każdej chwili można go samodzielnie aktywować wykorzystując aplikację eLicznik.
 • Aby aktywować udostępnianie danych pomiarowych przez licznik AMI do urządzenia HAN należy:
  1. Zalogować się na konto w systemie eLicznik.
  2. Wejść do zakładki Licznik / HANplus.
  3. Wybrać z PORT HAN opcję Aktywuj HAN.
  4. W ciągu jednego dnia roboczego na koncie Klienta w systemie eLicznik pojawi się informacja na temat adresu do komunikacji z licznikiem AMI oraz klucza szyfrującego.
  5. Parametry do komunikacji z licznikiem AMI można wprowadzić ręcznie do urządzenia HAN lub zeskanować za pomocą kodu QR (ciąg znaków oddzielony separatorem ‘;’) i wykonać próbę połączenia licznika AMI z urządzeniem HAN.
  6. Aktywacja usługi HAN w systemie eLicznik uruchomi wysyłanie danych z licznika AMI za pomocą interfejsu Wireless M-Bus do sieci HAN. 

  Aby dezaktywować udostępnianie danych pomiarowych przez licznik AMI do urządzenia HAN należy:
  1. Zalogować się na konto w systemie eLicznik.
  2. Wejść do zakładki Licznik / HANplus.
  3. Wybrać z PORT HAN opcję Dezaktywuj HAN.
  4. W ciągu jednego dnia roboczego na koncie Klienta w systemie eLicznik zostaną usunięte parametry do komunikacji z licznikiem AMI.
  5. Dezaktywacja usługi HAN w systemie eLicznik uruchomi wstrzymanie wysyłania danych z licznika AMI za pomocą interfejsu Wireless M-Bus do sieci HAN.

  Po prawidłowym zakończeniu aktywacji aż do czasu wyłączenia usługi, licznik AMI będzie systematycznie udostępniał dane pomiarowe do podłączonego urządzenia HAN.
 • Numer fabryczny licznika (w celu weryfikacji) Adres do komunikacji za pomocą interfejsu Wireless M-Bus Klucz szyfrujący do komunikacji Kod QR zawierający powyższe informacje

 • Szczegółowy opis modelu komunikacji Wireless M-Bus wraz z parametrami technicznymi modułu radiowego zastosowanego w licznikach AMI można pobrać poniżej. Dokument jest przeznaczony dla instalatorów sieci HAN.

  Instalacja AMIplus Opis modelu komunikacji modułu wireless M-BUS w licznikach AMI