Informacje na liczniku

TAURON Dystrybucja stosuje licznik zdalnego odczytu różnych producentów. Każdy z modeli umożliwia odczytanie danych dotyczących parametrów mierzonych przez licznik jak również informacje o parametrach technicznych danego modelu.

Jak wygląda licznik zdalnego odczytu

Opis kodów wyświetlanych przez licznik zdalnego odczytu

Opis kodów wyświetlanych przez inteligentny liczniki

0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda)

0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd - rok, miesiąc, dzień) 

0.2.2  Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik 

1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma)  w taryfie, np. G11

1.8.x Energia czynna pobrana w strefie "x" - x="1"strefa dzienna x="2" strefa nocna, w taryfie np. G12

1.6.0 Moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym miesiącu

2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma) 

5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma) 

8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma)