Liczniki

TAURON Dystrybucja wdraża nowoczesny, przyjazny system pomiaru zużycia i rozliczania energii elektrycznej. We wszystkich domach, mieszkaniach i małych przedsiębiorstwach aglomeracji wrocławskiej zamontowane zostały inteligentne liczniki energii elektrycznej.

Jak wygląda licznik AMIplus

Opis kodów wyświetlanych przez inteligentny licznik AMIplus

Opis kodów wyświetlanych przez inteligentny liczniki

0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda)

0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd - rok, miesiąc, dzień) 

0.2.2  Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik 

1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma)  w taryfie, np. G11

1.8.x Energia czynna pobrana w strefie "x" - x="1"strefa dzienna x="2" strefa nocna, w taryfie np. G12

1.6.0 Moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym miesiącu

2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma) 

5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma) 

8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma)