FAQ - najczęściej zadawane pytania

Masz pytania? Tu znajdziesz najczęściej zadawane pytania przez Klientów oraz odpowiedzi.
 • AMIplus to nazwa programu wymiany tradycyjnych liczników na liczniki inteligentne.

  Program jest realizowany przez TAURON Dystrybucja dla wszystkich klientów TAURON Dystrybucja w grupach taryfowych C1x, Ox i Gx.
 • Smart metering to system opomiarowania umożliwiający automatyczną transmisję, przetwarzanie i zarządzanie danymi pomiarowymi z liczników energii elektrycznej.

  Umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy licznikami energii elektrycznej a dystrybutorem, co daje klientom wiele korzyści:

  • dostęp do bieżących informacji na temat zużycia energii elektrycznej przy pomocy aplikacji internetowych i mobilnych,

  • możliwość płacenia za rzeczywiście zużytą ilość energii w danym miesiącu (brak prognoz),

  • automatyczny odczyt licznika bez wizyty inkasenta,

  • szansa na obniżenie wartości rachunków za energię, dzięki możliwości kontrolowania zużycia energii,

  • krótsze przerwy w dostawie energii, dzięki automatycznym powiadomieniom energetyków o wystąpieniu awarii.
 • Definicja "Inteligentne liczniki" odnosi się do urządzeń, które obok właściwości pomiarowych umożliwiają dwustronną komunikację.

  Odbywa się ona w relacji klient - licznik (urządzenie daje dostęp do informacji pomiarowych) oraz licznik - system nadrzędny (urządzenie przesyła informacje do dystrybutora energii elektrycznej). Cechy te umożliwiają realizację wielu nowych funkcjonalności lokalnie u odbiorcy, jak również w relacji klient - sprzedawca lub klient - operator.
 • Wszystkie te nazwy są odpowiednie.

  Ich mnogość ma związek z faktem, że mamy do czynienia z nową technologią, której nazewnictwo jeszcze nie zostało ukształtowane, sprecyzowane. Najważniejszym pozostaje jednak fakt, że niezależnie od tego, której nazwy użyjemy, mamy na myśli liczniki umożliwiające dwustronną komunikację pomiędzy OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) i licznikiem oraz pomiędzy siecią domową i licznikiem.

 • Smart grid to inteligentna sieć dystrybucyjna, a smart metering to inteligentny pomiar energii elektrycznej oraz jej parametrów jakościowych.

  Można powiedzieć, że smart grid jest „myślącą” siecią, która integruje i komunikuje ze sobą wszystkie elementy sieci dystrybucyjnej. Dzięki temu wie, gdzie i kiedy energia elektryczna jest najbardziej potrzebna, potrafi przekierować nadwyżki energii w miejsca, w których zostanie ona najlepiej wykorzystana, jest gotowa na obsługę źródeł energii odnawialnej.

  Smart metering stanowi element smart grid. Jest to system opomiarowania energii, który umozliwia automatyczne zbieranie, przetwarzanie, transmisję i zarzadzanie danymi pomiarowymi. Pozwala na dwustronną komunikację pomiędzy OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) i licznikiem oraz pomiędzy siecią domową klienta i licznikiem. Dzięki niej klient ma dostęp do bieżącej informacji na temat zużycia energii elektrycznej.
 • Wrocław to duże i prężnie rozwijające się miasto, otwarte na rozwój i zmiany.

  Te cechy połączone z uwarunkowaniami ściśle energetycznymi pozwalają na sprawne przeprowadzenie projektu AMIplus. Podobne działania będą w dalszej kolejności wykonywane stopniowo u wszystkich klientów TAURON Dystrybucja.
 • Potencjalne plany wdrożenia projektu AMIplus w innych miastach będą przedmiotem prac TAURON Dystrybucja w kolejnych latach.

  O szczegółach będziemy informować na stronie www.amiplus.pl i www.tauron-dystrybucja.pl 
 • Dzięki nowoczesnej technologii użytkownicy liczników smart mogą liczyć na komfortową obsługę i możliwość dokładnej kontroli bieżącego zużycia prądu.

  A tę umożliwi im między innymi aplikacja dostępna na stronie internetowej lub w telefonie komórkowym. Przy pomocy nowych liczników klient może precyzyjnie sprawdzić, ile energii zużywa w ciągu doby, a w efekcie ustalić ze sprzedawcą energii korzystniejszą dla siebie taryfę. Docelowo sprzedawca dostosuje ofertę tak, by klient mógł maksymalnie obniżyć koszty zużywanej energii elektrycznej. Poza tym obok dotychczasowych prognoz, klienci mają możliwość płacenia za rzeczywiste zużycie energii w okresie rozliczeniowym.

  Ponadto odczyt inteligentnego licznika następuje w sposób automatyczny, bez wizyty inkasenta. To ochroni przed oszustwami "na inkasenta" - klienci nie będą już narażeni na nieuczciwe zachowania osób podszywających się pod pracowników firmy energetycznej.

  System będzie sam wysyłał informację o usterce do energetyków. Dzięki temu przerwy w dostawie energii będą krótsze niż dotychczas.
 • Nie. Wymiana liczników energii elektrycznej jest bezpłatna.

  Zasady i sposób wymiany obecnych liczników na nowe inteligentne urządzenia są dokładnie takie same, jak w ramach dotychczas zrealizowanych wymian.

 • Terminy wymian są na bieżąco publikowane na stronie projektu www.amiplus.pl oraz na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl. Mieszkańcy o terminach dowiedzą się także z plakatów informacyjnych, wywieszanych na osiedlach oraz na klatkach schodowych.
 • Wymiana licznika trwa około kwadransa.

  Na ten czas zostanie wyłączone zasilanie prądem. Wszelkie inne przerwy w dostawie energii, związane z wymianą opomiarowania, będą wcześniej sygnalizowane klientom - tak jak dotychczas - na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz za pomocą komunikatów w mediach.
 • W przypadku domów jednorodzinnych, gdzie liczniki są zamontowane wewnątrz obiektu, obecność właściciela jest niezbędna.

  W przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie liczniki znajdują się na klatkach schodowych, obecność mieszkańców nie jest konieczna.

  Pamiętaj! Zakładamy możliwość indywidualnego skonsultowania i ustalenia terminu wymian w każdym przypadku (zarówno liczników zamontowanych na klatkach schodowych, jak i w zamkniętych mieszkaniach). 
 • Każdy pracownik realizujący wymiany posiada specjalny identyfikator z imieniem, nazwiskiem i specjalnym numerem.

  Dane te można sprawdzić pod numerem infolinii: 32 606 06 16 (opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta). Każdy z pracowników będzie ubrany w charakterystyczną odzież w barwach projektu AMIplus.
 • Wymiana jest konieczna. W ramach projektu AMIplus liczniki będą montowane u tzw. odbiorców na niskim napięciu, czyli we wszystkich gospodarstwach domowych na terenie Wrocławia.

  Właścicielem i dysponentem każdego licznika energii elektrycznej jest TAURON Dystrybucja S.A., dlatego klient jest zobowiązany do umożliwienia firmie wymiany licznika. Klient otrzymuje możliwość korzystania z zaawansowanych funkcji licznika, dedykowanych klientom chcącym optymalizować zużycie energii. Decyzję tę można podjąć później.
 • Prognoza zużycia energii elektrycznej nie jest zależna od montażu lub wymiany licznika.

  Opłaty należy pokrywać tak, jak do tej pory, aż do momentu zmiany sposobu rozliczania za energię elektryczną. Zmiany będzie można dokonać kontaktując się z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.
 • Tak. Liczniki działające w systemie AMIplus bedą współpracować z dotychczas dostępną aplikacją mobilną eLicznik.

  Po zainstalowaniu liczników AMI odczytane i zebrane dane będą dostępne w aplikacji mobilnej, gdzie odbiorcy będą mogli samodzielnie kontrolować bieżące zużycie energii czy też porównywać je do innych okresów.

  Aplikacja eLicznik dostępna jest na platformy iOS, Android oraz Windows Phone. Aplikację możesz pobrać ze strony eLicznik.
 • Montaż inteligentnych liczników przynosi wiele nowych możliwości, cennych zarówno dla klientów, jak i operatora.

  Dzięki dwukierunkowej komunikacji czynności dotychczas realizowane przy liczniku, takie jak np. zmiana taryfy, operator będzie mógł realizować zdalnie, bez konieczności wizyty u klienta w mieszkaniu. Podniesie to efektywność obsługi klienta.

  dodatkowo operator będzie w stanie szybciej zidentyfikować wystąpienie awarii i przekazać informację klientowi - w ramach informacji udzielonej poprzez infolinię lub stronę www.
 • Nie. Liczniki "inteligentne" nie zużywają więcej energii w stosunku do tradycyjnych liczników indukcyjnych oraz stosowanych obecnie liczników elektronicznych.
 • Wysokość rachunków za energię elektryczną w części opłat dystrybucyjnych wynika z kalkulacji Taryfy.

  Taryfa wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki. Niezależnie jednak od potencjalnych zmian w Taryfie, korzystanie z liczników AMI daje klientom możliwość racjonalnego użytkowania energii, a tym samym oszczędzania i obniżania rachunku za energię elektryczną.
 • Tak.

  Przyjęty w projekcie AMIplus model zbierania danych o okresowym poborze energii przez odbiorców nie narusza w żaden sposób ich prywatności. Dane odczytywane z liczników są danymi odpersonalizowanymi, a dopiero w systemach informatycznych dystrybutora są łączone z danymi osobowymi odbiorcy.

  Ponadto TAURON Dystrybucja stosuje zaawansowane metody ochrony informacji. Dane przesyłane przez licznik do systemu AMI oraz sieci domowej klienta są zaszyfrowane w technologii zapewniającej bardzo wysoki poziom ochrony danych, podobnie jak w systemach bankowości elektronicznej. Z kolei systemy informatyczne TAURON Dystrybucja są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem do danych.
 • Dane zbierane przez liczniki AMI będą bezpieczne i chronione zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

  Komunikacja pomiędzy wszystkimi elementami sieci inteligentnej będzie szyfrowana z wykorzystaniem bezpiecznych technologii stosowanych np. w bankowości elektronicznej, wykorzystującej między innymi 128 bitowe jednorazowe, indywidualne klucze. Równocześnie cały system AMI będzie wykorzystywał najnowocześniejsze techniki uwierzytelniania poszczególnych urządzeń, komunikujących się pomiędzy sobą, aby wykluczyć możliwość nieuprawnionego dostępu. Dostęp do danych jest możliwy jedynie dla uprawnionych i zweryfikowanych użytkowników, przy użyciu właściwego dla licznika cyfrowego klucza dostępowego.
 • Dane odczytane z liczników będą wykorzystywane jedynie dla potrzeb rozliczenia klienta z dostarczonej i sprzedanej energii elektrycznej.

  Część danych będzie służyć także do naszych wewnętrznych analiz sieciowych, związanych z poprawą jakości zasilania i obsługi klientów. Dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody klienta.
 • Nie.

  Montowane liczniki są bezpieczne i spełniają wszystkie normy przewidziane przepisami. Posiadają też certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość i brak wpływu na zdrowie człowieka.
 • Tak. Inteligentne liczniki umożliwiają operatorowi monitorowanie wielu parametrów jakościowych związanych z dostawą energii elektrycznej, takich jak np. poziom napięcia czy przerwy w dostawie energii.

  Zmiana opomiarowania energii elektrycznej pozwoli więc jeszcze efektywniej i sprawniej monitorować stan sieci elektroenergetycznej we Wrocławiu i tym samym szybciej reagować służbom dystrybucji na wszelkie zaistniałe zdarzenia, zarówno na drobne usterki, jak i duże awarie.