TAURON Dystrybucja rozpoczyna projekt Smart City Wrocław

19.09.2014
We Wrocławiu rozpoczyna się projekt związany z wdrożeniem systemu inteligentnego opomiarowania. TAURON Dystrybucja rozstrzygnął przetarg i 19 września podpisał umowę z konsorcjum LG CNS na instalację 330 tysięcy inteligentnych liczników.


Dotychczas spółka przeprowadziła dziesięć pilotaży związanych z dostawą i montażem w sumie 40 tysięcy inteligentnych liczników. Były one zrealizowane w kilku miastach południowej Polski, w tym między innymi w Krakowie, Tarnowie,  Toszku  oraz na obszarze Dolnego Śląska.

Projekt pełen korzyści

-Projekt we Wrocławiu jest pierwszym w Polsce, w ramach którego zostaną dostarczone liczniki od dwóch producentów: Apatora i Echelon’a. To także największe tego typu jednorazowe wdrożenie na terenie tak dużego miasta jak Wrocław - mówi Piotr Kołodziej, prezes TAURON Dystrybucja - Celem projektu jest dostarczenie klientom narzędzia do skutecznego monitorowania zużycia energii elektrycznej, a dla spółki to kolejny krok do usprawnienia procesu dystrybucji energii elektrycznej, czyli m.in. do ograniczenia przerw w zasilaniu.

Jakie konkretne korzyści nowy system przyniesie klientom firm energetycznych? Inteligentne liczniki dają przede wszystkim narzędzie (dane pomiarowe) do świadomego użytkowania energii elektrycznej. Dzięki możliwości bieżącego monitorowania jej zużycia klient będzie mógł podejmować działania zwiększające efektywność wykorzystywania prądu i np. wymienić sprzęt AGD na nowsze urządzenia, charakteryzujące się mniejszym zużyciem energii elektrycznej.

Nowe liczniki są intuicyjne w obsłudze i gotowe na współpracę z rozwiązaniami automatyki domowej, coraz częściej stosowanymi we współczesnym w budownictwie. Dodatkowo TAURON Dystrybucja stworzył swoim klientom możliwość dostępu do danych pomiarowych odczytanych z licznika poprzez stronę internetową oraz telefon komórkowy. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. 

- Nasz klient ma możliwość analizy zużycia energii elektrycznej za wybrany okres oraz porównania poboru za dany dzień z wartością średnią. Dodatkowo może ustawić sobie cele określając, jaki poziom zużycia energii byłby dla niego akceptowalny. Po przekroczeniu tego progu odbiorca dostaje powiadomienie - przekonuje Mariusz Jurczyk, kierownik projektu AMI w TAURON Dystrybucja.

Wdrożenie nowego modelu opomiarowania wiąże się również z korzyściami dla sprzedawców  energii elektrycznej. Pozwala im wzbogacić ofertę i oprócz najpopularniejszych dziś rozliczeń prognozowych, zaproponować klientom m.in. rozliczanie na podstawie rzeczywistego, bieżącego zużycia. Ułatwia także i przyspiesza proces weryfikacji reklamacji klientów. Na wdrożeniu liczników smart zyskuje też dystrybutor energii, który będzie mógł poprawić bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej.

Zmiany planowane przez TAURON Dystrybucja wpłyną korzystnie także na proces obsługi klienta. Dzięki inteligentnym licznikom zarówno odczyt zużycia prądu, jak i np. zmiana taryfy będą mogły odbywać się zdalnie, co wpłynie na zmniejszenie kosztów zarówno dla klientów jak i spółki.    Uproszczona zostanie także procedura zmiany sprzedawcy energii.

Gwarancja bezpieczeństwa danych

Dla TAURON Dystrybucja jednym z kluczowych elementów projektu jest bezpieczeństwo odczytywanych danych pomiarowych, dlatego komunikacja pomiędzy systemem odczytowym a licznikiem energii elektrycznej jest odpowiednio zabezpieczona i szyfrowana, podobnie jak w przypadku systemów elektronicznej bankowości.

- Kwestia bezpieczeństwa jest w tym projekcie wielowymiarowa. Z jednej strony poprawi się bowiem bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, przede wszystkim w zakresie ciągłości dostaw jak i parametrów jakościowych. Z drugiej strony podejmowane przez nas działania muszą zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, w tym danych osobowych w szczególności - informuje Marek Kleszczewski, wiceprezes TAURON Dystrybucja.

Do przetargu na montaż inteligentnego opomiarowania we Wrocławiu zgłosiło się kilka firm. Zwycięskie konsorcjum tworzą firmy LG CNS, WorldIT Systems, Eltel Networks A/S oraz Eltel Networks Olsztyn.

 - Jakość i innowacyjność technologiczna, to dla nas najważniejsze kwestie przy montażu liczników we Wrocławiu. Konsorcjum będzie w projekcie odpowiadało za dostarczenie liczników i koncentratorów, instalację urządzeń oraz przeprowadzenie szkoleń dla elektromonterów - podsumowuje Rafał Wróblewski, dyrektor projektu ze strony Konsorcjum.

Montaż pierwszych liczników we Wrocławiu rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Poprzedzi je specjalna kampania edukacyjna i informacyjna.