Wrocław coraz bardziej smart

04.11.2016
Na terenie Wrocławia zostało już zamontowanych 290 tys. inteligentnych liczników, co stanowi blisko 88% zadania realizowanego przez TAURON Dystrybucja.

Projekt wymiany tradycyjnych liczników na inteligentne pn. AMIplus Smart City Wrocław wchodzi w kolejne etapy. Z każdym dniem osiągniecie jego celu - sprawne działanie 330 tysięcy liczników zdalnego odczytu w stolicy Dolnego Śląska - jest coraz bliżej.
Inteligentny licznik to urządzenie, które dokonuje pomiaru zużytej energii elektrycznej oraz automatycznie przekazuje zebrane i zaszyfrowane dane do przedsiębiorstwa energetycznego. Rozwiązanie to pozwala także na dwustronną komunikację pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego czyli TAURON Dystrybucja a licznikiem oraz pomiędzy siecią domową klienta i licznikiem. Dzięki niej klient ma dostęp do bieżącej informacji na temat zużycia energii elektrycznej. Posiadanie przez TAURON Dystrybucja dokładnych parametrów dostarczanej energii elektrycznej pozwoli z kolei na szybkie i selektywne eliminowanie uszkodzonych odcinków sieci, pozostawiając pod napięciem nieuszkodzone fragmenty.

Obecnie do pracy produkcyjnej (tryb „go live") przekazano 67 ze 109 obszarów Wrocławia, czyli łącznie 210 tys. liczników, które odczytywane są tam z zakładaną wysoką skutecznością wynoszącą 99,5%.

Równolegle trwają wspólne prace z TAURON Obsługa Klienta nad przygotowaniem projektu „PROCESY PO AMI". Zadanie ma za cel poprawę i uproszczenie procesów obsługi klienta, mając na uwadze potencjał
i możliwości systemu AMIplus. Zmiany są planowane w takich procesach jak: przyłączenie odbiorców do sieci, zawieranie umowy, zakończenie umowy, zmiana taryfy, udostępnianie danych pomiarowych, rozpatrywanie reklamacji, zmiana sprzedawcy, obsługa zgłoszeń 991, sprzedaż przedpłatowa.

TAURON Dystrybucja był również obecny na Forum Ekonomicznym w Krynicy, gdzie zaprezentowano makietę TAURON Innowacje. Rozwiązania inteligentnego opomiarowania (smart metering), smart home, jak również wdrożenie liczników AMI we Wrocławiu spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem osób odwiedzających stoisko. Również we wrześniu spółka wzięła udział w Smart Grid Security Summit (Szczyt Bezpieczeństwa Smart Grid), gdzie zaprezentowała projekt AMIplus Smart City Wrocław od strony bezpieczeństwa rozwiązania.