Publikacja artykułów na temat AMIplus

21.11.2018
Na temat projektu AMIplus zostały opublikowane obszerne materiały w Global Smart Energy Elites 2019 oraz na portalu metering.com
Pierwsza publikacja jest dostępna pod poniższym linkiem (na stronach 28-29) i będzie dystrybuowana podczas różnych edycji Utility Week. Obecnie jest dystrybuowana podczas Itron Utility Week United States. http://spintelligentpublishing.com/Digital/SmartEnergy/GlobalSmartEnergyElites2019/index.html