Rynek mocy

26.05.2020
18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o rynku mocy. Jej celem jest zapewnienie odbiorcom bezpieczeństwa dostaw energii. Będzie to możliwe poprzez wprowadzenie tak zwanego rynku mocy, który zabezpieczy dostęp do energii elektrycznej w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminujący i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy oznacza dla klientów pewne zmiany. Pojawi się tak zwana “opłata mocowa” - czyli opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu. U części klientów wymienimy także liczniki na takie, które umożliwią zdalną kontrolę zużycia energii elektrycznej.

Wymienimy licznik klientom, którzy:
● mają moc umowną powyżej 16 kW,
● nie są odbiorcami końcowymi w gospodarstwach domowych,
● nie mają jeszcze zainstalowanego licznika ze zdalną transmisją danych.

  >>> Dowiedz się więcej o rynku mocy i wymianie liczników